ਡਾ ਸਵੈਮਾਨ ਪੱਖੋਕੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ – ਜੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ ਵੀ ਤੇ

ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ Road to Medicine ਜਲਦ ਹੀ ਜੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>